Poznaj mnie!

Jestem awatar Michał, pomagam w komunikowaniu się
Polskim Językiem Migowym

Zdjęcie przedstawiające postać awatara Michała

O projekcie

Projekt „Badania nad możliwościami zwiększenia czytelności wypowiedzi w Polskim Języku Migowym przez animowaną wirtualną postać”.

Cel projektu Przeprowadzenie badań, których wnioski pozwolą na opracowanie rozwiązania, które ma zaprezentować wypowiedzi w Polskim Języku Migowym (PJM) przez wirtualną postać ludzką, tzw. Awatara.

Zdjęcie przedstawiające osobę stojącą na dworcu kolejowym która korzysta z telefonu komórkowego
Logo projektu AwatarPJM
Projekt „Badania nad możliwościami zwiększenia czytelności wypowiedzi w Polskim Języku Migowym przez animowaną wirtualną postać” dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach III otwartego konkursu pt.: „Innowacje społeczne i technologiczne w procesie aktywizacji osób niepełnosprawnych”
Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Możliwe zastosowania

Urzędy

Awatar może przekazywać komunikaty dostępne osobom z wadą słuchu w Systemach Informacji Publicznej.

Informacja turystyczna

Awatar może udostępniać informacje o rozkładach jazdy, jak i o ciekawych miejscach znajdujących się w elektronicznych przewodnikach turystycznych.

Kultura i sztuka

Awatar Michał może umożliwić dostępną i przyjazną obsługę klienta. Pomaga przy tworzeniu elektronicznych przewodników.

Edukacja

Awatar PJM jest nowym narzędziem do nauki języka migowego. Może udostępniać duży zasób słów i zwrotów w przystępnej do nauki formie.

Wyniki badań

Animowana postać

Głównym efektem projektu jest wirtualna postać awatara. Jest ona wykonana na podstawie trójwymiarowego modelu. Awatar przekazuje komunikaty w Polskim Języku Migowym. Sposób w jaki został przygotowany awatar daje możliwość tworzenia animacji dowolnych słów lub całych wypowiedzi.

Baza słów

Poniżej przedstawiono wybrane animacje prezentujące działanie awatara.

Adres
Awatar
Jak
Język migowy
Miasto
Na przykład
Osoby
Pomagać
Pomoc
Rejestracja
Samochód
Sprawa
Tłumacz
Tutaj
Urząd

Kontakt

Logo Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
Sieć Badawcza Łukasiewicz –
Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
40-189 Katowice, ul. Leopolda 31
+48 (32) 2007 700
emag.lukasiewicz.gov.pl